Are you ready to take your body art to the next level? At Emma Body Art, we specialize in providing top-notch products and accessories to enhance your piercing experience. Whether you're a piercing enthusiast or just starting out, we've got you covered.

When it comes to piercings, the right materials make all the difference. We understand the importance of using high-quality materials that promote proper healing and aftercare. That's why we offer a wide range of piercing materials that are safe, durable, and stylish.

From stainless steel to titanium, we have a variety of materials to choose from. Our stainless steel jewelry is not only hypoallergenic but also resistant to tarnishing, ensuring your piercings stay beautiful for years to come. And if you're looking for something extra special, our titanium jewelry is lightweight, comfortable, and available in a range of stunning designs.

But our commitment to your body art experience doesn't stop at materials. We also offer a selection of unique ends to complete your body jewelry collection. Whether you're looking for a touch of sparkle or a bold statement piece, our ends are sure to add that extra flair to your piercings.

At Emma Body Art, we believe that proper aftercare is essential for maintaining healthy and beautiful piercings. That's why we offer a range of products, from saltwater solutions to healing balms, to ensure your piercings heal quickly and without complications. Our products are carefully curated to meet the highest standards of quality, so you can trust that you're giving your piercings the best care possible.

So why settle for ordinary when you can have extraordinary? Visit Emma Body Art today and discover the perfect materials and accessories to enhance your body art experience. Trust us, your piercings will thank you.

Looking to add some flair to your helix piercing? Well, you've come to the right place! At Emma Body Art, we've got a wide range of options for your helix piercing jewelry needs. Whether you're into studs, hoops, or dangly delights, we've got it all!

Our collection of helix piercing jewelry is as diverse as it gets. We've got options in all shapes, sizes, and materials. From sleek and minimalist designs to bold and statement-making pieces, we've got something for everyone.

Not sure what style to go for? No worries! Our team of piercing enthusiasts is here to help. Just shoot us a message, and we'll be more than happy to guide you through the process of choosing the perfect helix piercing jewelry for you.

And hey, we know that aftercare is crucial when it comes to body art. That's why we also offer a range of high-quality products to keep your helix piercing looking its best. From saltwater solutions to specialized cleaning tools, we've got everything you need to ensure a smooth healing process.

But wait, there's more! We understand that sometimes you need a little extra something to make your helix piercing stand out. That's why we also offer a variety of ends and charms that you can mix and match to create your own unique look. Express yourself and let your helix piercing shine!

So, what are you waiting for? Head on over to Emma Body Art and explore our extensive collection of helix piercing jewelry. Trust us, you won't be disappointed. Get ready to rock your helix piercing like never before!

Sagan okkar

Árið 2015 var Emmu boðið þjónustustarf á húðflúrstofu í Kanada. Eftir aðeins eins árs starf þar byrjaði hún sem lærlingur. Árið 2017 fékk Emma formlega titilinn líkamsgatari. Hún vann á þessari stofu til ársloka 2019 og flutti þá til Íslands.

Í janúar 2021 opnaði Emma litla götunarstofu í Kópavogi. Til að anna allri eftirspurn flutti hún í glæsilega litla verslun Hverfisgötu 52 í miðbæ Reykjavíkur. Emma Body Art hélt áfram að stækka og viðskiptavinirnir urðu fleiri og fleiri. Í maí 2024 flutti verslunin á Laugaveg 52 í stærra húsnæði með tveimur götunarherbergjum til að svara aukinni eftirspurn.

Starfsfólkið okkar

Eigandi og starfsfólk Emma Body Art samanstanda af ungum og metnaðarfullum konum, fæddar 1998 eða seinna. Saman viljum við bjóða þér uppá frábæra þjónustu og vonum að þú njótir upplifunarinnar.

Eigandi og líkamsgatari

Emma Bélisle

Emma byrjaði að vinna hjá húðflúrstofu í Kanada árið 2015. Hún vann í afgreiðslunni í eitt ár og byrjaði svo að gata, og hún gataði á þessari stofu þangað til að hún flutti til Íslands árið 2019. Hún stofnaði Emma Body Art í janúar árið 2021 og hún hefur verið að þróa hugmyndina og vörumerkið síðan þá. Hún er sífellt að auka þekkingu sína með námskeiðum frá menntuðum göturum frá Kanada og APP.

Lærlingur í líkamsgötun

Lóa Finnsdóttir

Lóa kynntist Emmu þegar hún vann fyrir hana í bakaríi, en hún byrjaði hjá fyrirtækinu snemma vors 2023, og er nú lærlingur í líkamsgötun. Hún er með skemmtilegan stíl, listræna hugsun og er einstaklega góð með börn. Lóa hefur unnið á leikskóla og því mælum við einstaklega mikið með henni ef barnið þitt vill fá göt í eyrun.

Lærlingur í líkamsgötun

Annía Stefánsdóttir

Annía er búin að vinna hjá Emmu síðan 2020 og er því búin að vinna lengst hjá Emma Body Art af öllum starsfmönnum. Annía vann í sama bakaríi og Emma og hjálpaði henni svo að opna Emma Body Art. Hún byrjaði á því að sótthreinsa, færði sig svo yfir í afgreiðslu og er núna lærlingur í líkamsgötun.